Disclaimer

Colofon en Disclaimer

Wetzoek is aan onderstaande gebruiksvoorwaarden onderhevig.

Bij het samenstellen en onderhouden van deze website betrachten we uiterste zorgvuldigheid en maken we gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geleverde informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de pagina of zoekmachine.

Aan deze website, webservices en de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Gebruikmaking van de geboden informatie, zonder verificatie of nader advies, is voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Wanneer u via deze website een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites van derden.

Op het gebruik van deze website en onze diensten is Nederlands recht van toepassing.

Bij vragen, klachten of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen op felix.vanlitsenburg(at)wetzoek.nl

Verantwoordelijk voor de inhoud is: FvL Holding UG (haftungsbeschränkt) c/o Felix van Litsenburg Voigtstrasse 14 10247 Berlin